TRAINING DRUGSBELEID IN DE INSTELLING

 

Hanteer je een beleid dat op veel weerstand stuit? Sta je toe dat een cliënt gebruikt in de instelling? Of juist niet? En wat doe je als een cliënt zich niet aan de regels houdt? In deze training leer je hoe je beleid maakt dat effectief is en duurzaam. 

Beleid werkt alleen als het ook écht wordt gehandhaafd. Daarom start deze training met de reflectie op de persoonlijke opvattingen van de deelnemers. Hoe sta je ten opzichte van bepaalde huisregels of keuzes in begeleiding? Vervolgens leggen we deze opvattingen naast de visie van de eigen organisatie en de publieke opinie. Waar komt het overeen en waar wijkt het af? Hoe kun je hier afgewogen keuzes in maken? Zo leggen we een stevige, brede basis voor beleid in de organisatie.

In het derde deel werken we aan concrete en effectieve huisregels. Hierbij betrekken we een ervaringsdeskundige, die openhartig vertelt over de eigen ervaringen met begeleiding en huisregels. Op deze manier ontdek je hoe je beleid wordt ervaren. Zo kun je het samen aanscherpen en nuanceren. Het resultaat is duidelijk, realistisch en breed gedragen beleid, dat je voor de lange termijn kunt neerzetten.

Resultaat

Je krijgt zicht op hoe je eigen opvattingen een rol spelen bij de uitvoering van beleid

Je ontwerpt beleid dat stevig draagvlak heeft bij jou en je collega’s en past bij de visie

Je toetst dit beleid aan de praktijkbeleving van een ervaringsdeskundige

Programma

We brengen de persoonlijke opvattingen van deelnemers in kaart

Daarna relateren we deze aan de organisatievisie en de publieke opinie 

Hierop baseren we helder, realistisch beleid dat we toetsen aan de beleving van een ervaringsdeskundige

Trainer: Ferry Barendrecht

“We gaan vooral veel dóen: onderzoeken, wegen, voelen en discussiëren. Aan het einde van de dag begrijp je cliënten op een andere manier.”

De ideale beleidstraining voor teams

Ook als serie trainingen voor de hele organisatie

Alleen op offerte voor groepen

Locatie op verzoek van de opdrachtgever

Heb je vragen over deze training? Neem contact op. Je krijgt binnen een dag reactie.

“HELDERE HUISREGELS
GEVEN CLIëNTEN RUST”

Bemoeizorger Jeroen Spoelman